Tin Tức

Hiloplan > Tin Tức

HiloPlan giải pháp quản trị doanh nghiệp thời Covid

HiloPlan – phần mềm hỗ trợ quản trị nhân lực đã rất thành công tại thị trường Đan Mạch trước...

HiloPlan phần mềm hỗ trợ quản trị nhân lực

 Quản lý ngày công, nghỉ phép, tính lương cho nhân viên là một vấn đề luôn tiêu tốn rất nhiều...

Những phương pháp quản lý nhân sự hiệu quả

Thấu  hiểu nhân viên Việc xác định mục tiêu để phân công công việc một cách hợp lý nhất cho từng...