Cơ bản

Cơ Bản

Premium
Cơ bản

Frequently asked questions

"Người dùng" trong HiloPlan là ai?

Người dùng có thể là nhân viên, quản lý, hoặc quản trị viên người có thể đăng nhận vào giao diện quản trị.

Hóa đơn được tính như thế nào?

Hóa đơn hàng tháng sẽ được tính dựa trên số tài khoản người dùng  được kích hoạt  nhân với số ngày trong tháng

Tổng hóa đơn = Giá trị gói dịch vụ × Thời gian sử dụng của tài khoản nhân viên 1 + … + Giá trị gói dịch vụ × Thời gian sử dụng của tài khoản nhân viên n

– Trị giá gói dịch vụ: 2.0 usd/ tài khoản nhân viên được kích hoạt /tháng
– Thời gian sử dụng của tài khoản nhân viên = Số ngày được duy trì trạng thái kích hoạt/tháng

Ví dụ: Công ty có 2 nhân viên. Có 30 ngày cần được thanh toán trong tháng. Nhân viên đầu tiên được kích hoạt vào ngày đầu tiên của tháng ( 30 ngày đã sử dụng), nhân viên thứ hai được kích hoạt vào ngày 12 của tháng ( 18 ngày đã sử dụng).

Tổng hóa đơn  = 2.0 usd x 30 ngày đã sử dụng / 30 ngày trong tháng + 2.0 usd x 18 ngày đã sử dụng / 30  ngày trong tháng= 3.2 usd

Những phương thức thanh toán nào được chấp nhận?

Chúng tôi chấp nhận thanh toán Visa, MasterCard, American Express, ACH, séc và chuyển khoản ngân hàng

Những ưu đãi đặc biệt nào đang hiện có?

Nếu quy mô công ty của bạn trên 200 nhân viên, HiloPlan cung cấp mức giá đặc biệt với các tính năng phù hợp.

Thời hạn thanh toán hợp đồng là bao lâu?

HiloPlan cung câp dịch vụ theo thời gian sử dụng của khách hàng. Bạn có thể lựa chọn trả theo tháng, hoặc dài hạn. Khách hàng được hủy bất kỳ khi nào và không phát sinh bất kỳ chi phí gì.